Verhoging contributie afdracht KNGU!!!

Geacht lid van Gymnet Purmerend,

Gymnet Purmerend is aangesloten bij(, lid van) de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en daarmee ook alle leden van Gymnet Purmerend.

De financiële situatie van de KNGU is de afgelopen jaren (en met name in 2015) verslechterd door verschillende oorzaken. Er zijn verschillende scenario’s gemaakt om dit te gaan oplossen. Er komt een reorganisatie bij de KNGU, maar er is ook behoefte aan cash geld om het financieel te blijven redden. Eind 2015 gingen er bedragen rond voor een verhoging van € 12,50 per lid. Hier zijn veel verenigingen tegenin gegaan, omdat dit niet te betalen is voor de verenigingen en dus de leden van deze verenigingen. Na extra vergaderingen van de KNGU is er eind december 2015 door de KNGU  besloten een structurele verhoging door te voeren van € 4,50 per lid voor het jaar 2016. Hier is Gymnet (en vele andere verenigingen die aangesloten zijn bij de KNGU) natuurlijk niet blij mee. Er is tegengas gegeven om ook af te zien van deze verhoging. Maar dat is niet gelukt.

Deze KNGU contributie heeft niets te maken met de contributie voor Gymnet Purmerend zelf. Gymnet Purmerend is eigenlijk hierin een soort van “doorgeefluik”.

Vanwege onze eigen situatie is Gymnet Purmerend genoodzaakt om deze kosten (gedeeltelijk) dit jaar door te berekenen. Het 1e halfjaar van 2016 komt voor rekening van Gymnet Purmerend. Voor het 2e halfjaar van 2016 gaat Gymnet Purmerend dit door berekenen aan de leden. Dat komt neer op € 2,25 per lid voor het komende halfjaar.

Op de ALV van Gymnet Purmerend 11 mei 2016 is hierover gestemd. De meerderheid van de aanwezige leden heeft ingestemd om deze KNGU verhoging door te berekenen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Gymnet Purmerend.