Over Hercules, Gymnet en Turncentrum waterland

Een klein stukje geschiedenis.

Niet iedereen zal de verenigingen Hercules en Gymnet kennen.
Hercules is een al lang, 138 jaar, bestaande gym en turn vereniging in Beemster. Gymnet is ook een gym en turn vereniging in Purmerend. Gymnet is voortgekomen uit gym en turnvereniging NEA-Volharding en christelijke gymvereniging Vlug en Vaardig. Het jaar waarin de twee verenigingen zijn samengevoegd is 2001.

Waar twee verenigingen “vissen in dezelfde vijver” hebben beide een kleine vangst vandaar dat in 2001 in Purmerend de twee verenigingen zijn samengegaan.

In de jaren daarna heeft Gymnet het moeilijk gehad en was het aantal leden aan het dalen. Een goed uitgeruste turnhal om de top-turners  goed te trainen was niet haalbaar. Zo ook was dat bij Hercules. Sportraad Purmerend heeft zich ingezet voor een goede turnhal. Dit werd mogelijk omdat de oude sporthal “Beukenkamp” werd vervangen door MFC “De Beuk”. Kort daarna in 2017 hebben de twee verenigingen Hercules en Gymnet een samenwerkingsverband opgericht  “Turncentrum Waterland”. Daarin zijn de activiteiten van alle selectiegroepen ondergebracht.

Wat staat er te gebeuren?

De gemeente Purmerend is groter geworden doordat de gemeente Beemster  erbij is gekomen.  Het is nog steeds moeilijk om verenigingen goed te laten functioneren. Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden voor bestuursfuncties en andere ondersteunende functies. Nu zijn we op het punt gekomen dat Hercules Beemster en Gymnet en Turncenstrum Waterland willen samengaan.

In de jaarvergaderingen van de verenigingen is dat al aangekondigd.
Op dit moment zijn besprekingen gaande en worden werkgroepen samengesteld om alles goed te laten samenvloeien.

Nieuwsbrieven:

Uitnodiging-ALV-GymNet-2
Download Uitnodiging voor de ALV.

Nieuwsbrief.januari.24.def_
Download Nieuwsbrief

Nieuwsbrief.najaar23.definitief
Download Nieuwsbrief