Lesrooster en vakanties

Lesrooster
Klik op de volgende link: Lesrooster Gymnet Purmerend 2018-2019
(3 pagina’s in 1 bestand; versie 6, 28-1-2019)

Vakanties 2018 – 2019
Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Het vakantierooster loopt zoveel mogelijk parallel met dat van de basisscholen.
De contributie is zo laag mogelijk. Bij het vaststellen van de contributie is al rekening gehouden met het vakantierooster. De jaarlijkse contributie is dan ook inclusief de vakantiedagen. Voor de zaterdaggroep van de selectie geldt dat de zaterdagen waarop de vakanties beginnen nog getraind wordt.

Herfstvakantie :    20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie :    23 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie :    17 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Pasen :    21 april 2019 –  22 april 2019
Koningsdag :    27 april 2019
Meivakantie :    27 april 2019 t/m 5 mei 2019

Dit geldt alleen voor de jeugd recreatie en selectie.

Pinksteren :    9 juni 2019  –  10 juni 2019
Zomervakantie :  Laatste lesdag 07  juli 2019 !!