Lesrooster en vakanties

Lesrooster
Klik op de volgende link: Lesrooster Gymnet Purmerend 2017-2018_v12
(3 pagina’s in 1 bestand; versie 12, 12-05-2018)

Vakanties 2017 – 2018
Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Het vakantierooster loopt zoveel mogelijk parallel met dat van de basisscholen.
De contributie is zo laag mogelijk. Bij het vaststellen van de contributie is al rekening gehouden met het vakantierooster. De jaarlijkse contributie is dan ook inclusief de vakantiedagen. Voor de zaterdaggroep van de selectie geldt dat de zaterdagen waarop de vakanties beginnen nog getraind wordt.

Herfstvakantie :    22 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie :    24 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie :    25 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Pasen :    1 april 2018  –  2 april 2018
Koningsdag :    27 april 2018
Meivakantie

 

:

 

   27 april 2018 t/m 11 mei 2018

Dit geldt alleen voor de jeugd recreatie en selectie.

Pinksteren :    20 mei 2018  –  21 mei 2018
Zomervakantie :    eerste lesdag 3 sept 2017
   laatste lesdag 14 juli 2018