Contributiebedragen 2018 – 2019

Inschrijfgeld nieuwe leden: €20,=
Onderstaande contributiebedragen zijn per halfjaar.
De contributie is opgebouwd uit twee componenten, het basisbedrag en een bedrag per training.
Het basisbedrag is voor de vaste kosten zoals die van leden-, loon- en financiële administratie, afschrijving van materialen, lidmaatschap KNGU en verzekering.
Het bedrag per training is voor de kosten van zaalhuur, eigen materiaal en leiding.
Het totaal overzicht verkrijgt u via onderstaande link: 

Contributiebedragen 2018 tot 2019
Belangrijke informatie: Verhoging contributie afdracht KNGU

De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en geldt dan voor het gehele komende seizoen. Tussentijdse aanpassingen zijn niet gebruikelijk.
Wanneer je in de loop van het seizoen lid wordt, wordt de contributie naar verhouding in rekening gebracht. Bij aanvang van je lidmaatschap vragen we je ons een machtiging tot automatische incasso te geven.
De contributie wordt in twee termijnen, begin januari en begin juli, geïncasseerd t.g.v. ons bankrekeningnummer IBAN NL66INGB0009031860 BIC INGBNL2A.

De kosten voor aanmaningen worden doorberekend.
In verband met administratieve redenen zijn contante betalingen niet mogelijk.

Vergoeding sport activiteiten Als u een laag besteedbaar inkomen heeft, dan kunt u vanaf de leeftijd van vier jaar in aanmerking komen voor een vergoedingsmogelijkheid voor sportieve activiteiten. Kosten die worden gemaakt in verband met sport, kunnen worden gedeclareerd bij Bureau Meerdoen Purmerend.

Hoe kunt u de regeling aanvragen? Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de regeling Vergoeding sportieve activiteiten, of wilt u de regeling aanvragen? Ga website www.meerdoenpurmerend.nl of neem contact op met Bureau Meerdoen bel 088 – 20 30 670.