Contact

Voor de verschillende onderwerpen kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen.

Informatie Algemeen:
Voor vragen over de lessen, lestijden, vakanties, aanmeldingen, enz..
Mailen naar: info@gymnet.nl

Sollicitaties:
Voor sollicitaties hebben wij een speciaal email adres: vacatures@gymnet.nl

Postadres:
Voor alle post die niet door een draadje kan worden gestuurd:
GymNet Purmerend
Postbus 1149
1440 BC Purmerend

Contributie:
Maak voor contributie-betaling gebruik van:
bankrekening NL66 INGB 000 90 31 860 t.n.v. Gymnet Purmerend

Website:
Alle leden van het bestuur en leiding hebben een gebruikers account om zelf nieuws te kunnen schrijven. Je moet dan wel eerst inloggen.

Ingediende nieuws artikelen worden, na een korte review, door de webmaster zo snel mogelijk geplaatst.

Voor vragen of problemen met inloggen, het schrijven van nieuws, opmerkingen en aanbevelingen voor de website kun je contact opnemen met de webmaster.
Mailen kan naar: pr@gymnet.nl

Voor foto’s, bij nieuws of voor in onze fotogalerij, kun je terecht bij de Media Manager.
Mailen kan naar: pr@gymnet.nl

Voor het versturen van foto’s vragen we je aan het volgende te denken:

  • Het liefst aanleveren in *.jpg format.
  • Grootte per foto maximaal rond de 175 Kb.
  • Als je heel veel foto’s wilt versturen  is het misschien handiger om het in één ZIPbestand te mailen of op een CD aan te leveren

Als je andere formaten dan *.jpg hebt, ze te groot zijn en je ze zelf niet kleiner kunt krijgen of als *.jpg, Kb, ZIP en/of CD abracadabra voor je is kun je het beste even een mailtje sturen naar de Media Manager. Hij wil je graag helpen je foto’s op de website te krijgen.

Het publiceren van tekst en foto’s/video’s valt onder de AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.