Informatie over het bestuur.

Beleidsvoornemens

Het huidige beleid is sterk gericht op de volgende uitgangspunten:

Versterking van bestuurlijk apparaat door uitvoerende zaken buiten het bestuur te leggen en meer met professionals voor de ondersteuning te werken;.
Het uitsluitend werken met gediplomeerd technisch kader met licentie wordt voorgezet.
Er wordt een actief scholingsplan opgezet om talenten binnen de vereniging de kans te geven uit te groeien tot onze nieuwe toekomstige leiding. We hebben in 2004 hiervoor een medewerker deskundigheidsbevordering aangesteld;
Het wedstrijd turnen willen we meer op elkaar afstemmen en intensiever begeleiden. Hiertoe zullen lesuren worden samengevoegd, met dubbele leiding worden gewerkt en zal er een top selectie worden gecreëerd onder leiding van een coach die gericht en hoog frequente, intensieve trainingen begeleid. Overigens is nu reeds een duidelijke toename van de kwaliteit te zien, gegeven de prominente ereplaatsen die wij nu al op Rayon- Regionaal en zelfs op Nationaal niveau behalen. Mede door deze successen groeien de recreatieve groepen weer in omvang. De komende jaren willen we meer leiding geschikt maken om deze groei op te vangen. Met de realisatie van een moderne en specifieke turn accommodatie zal deze groei zeker verder gestimuleerd worden. De verwachte afname van jeugd in Purmerend heeft ons ertoe aangezet ook meer aanbod te creëren voor ouderen. Dit past in het landelijke beleid en het maatschappelijke belang meer te bewegen.

Wij willen jeugdleden actiever bij de sport en bij nevenactiviteiten betrekken, wij hopen hierdoor meer jeugd langer aan ons te binden. Maar tevens dat hiermee het toekomstige kader van de vereniging wordt gevormd.
Dagelijks bestuur:
Ben Steelink (Voorzitter)
Silvia Pankras (Vice-voozitter)
Esther Tijssen (Secretariaat, notulist)
Daphne de Harde (Penningmeester)
Overige bestuursleden : 
PR (vacant)
Sponsoring (vacant)
Esther Busnach-Sakoer (?)
Ledenadministratie en info-mail:
Gerdien van Delden (Ledenadministratie)
Bestuursvergaderingen
(in de regel de eerste maandagavond van de maand in de MFSA )
Wilt u iets melden of iets kwijt aan ons. Mail naar het secretariaat: info@gymnet.nl en het wordt op de agenda gezet.
Bestuursleden zijn bereikbaar per post:
Postbus 1149, 1440 BC Purmerend of
per email:  info@gymnet.nl